کمک به هیأت
  • دهه اول محرم بعدازنمازمغرب وعشا
    سخنرانان: حجت الاسلام قاسمیان و حجت الاسلام عابدینی
    مداحان: کربلایی محمدجواد احمدی و حمیدرضا رشدی

  • مراسم بعدی
    » شب نهم محرم 94